[Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]  [Homepage privat]   [netizen]    [Informasjonsfrihet]

Idédugnad angående organisering av sensurfrister for at lærere får fri igjen i jula

Takk til alle som kom med forslag. Her publiseres anonymisert de forslag til sensurfrister som jeg mottak. Disse forslag ble 20.2.04 sendt til departementet (UFD), 21.10.04 til avdelingen, som sendte forlaget 11.11.04 videre til HA. Den 1.12.04 ble saken send til styret.

Det er foreslått at ordene "3 uker" bli byttet til  18 virkedager (der lørdag er med) i §11 avsnitt 5. i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 1.10.2002. Da kan lærere få fri igjen i julen.

Takk til Studentenes representant i HiST styrtet og studentparlamentet som foreslo det og takk til høgskolestyret i HiST som besluttet det og takk til alle som bidro med informasjon til ny eksamensforskrift av 22. juni 2005. :-)

          (Svar: helt enig. Jeg oppfatter faktisk at arbeidstilsynet er inne på liknende tanker. Men jeg ble send hjem igjen, fordi jeg kunne ikke dokumentere at arbeidstakerorganisasjonen har prøvd noe. Men nå har jeg forespurt arbeidstagerorganisasjonen å meddele meg at dem har forsøkt og ikke fått noe til)

 

Alle ideer ble av meg sendt til departementet (20.2.04), avdelingen (21.10.04), HA og styret (1.12.04).

Walter Keim

[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Regnskap underkjent]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Sensurfrister:] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA]  [HA tar ikke hensyn til praksis]  [Innsynsanmoding UFD] [Videresending av klagen til UFD]  [Sak for HiST styre]