Subject: Re: Bekymringsmelding  (jnr. 06/966)
From: Walter Keim
Date: Sun, 19 Feb 2006 16:02:56 +0100
To: Hovedverneombud HiST
CC: Verneombud AITeL , "Forskerforbundet HiST", kvalitetsutvalget@hist.no

"Kvalitet er å bli hørt"
HiSTs kvalitetssystem

Hei,

jeg referer til verneombudets brev 19.1.06 angående bekymringsmeldingen over HIST ledelsen. Den gang var en løsning "i løpet av kort tid" varslet vedrørende rettighetsbelagt materiell, som var utarbeidet og ble foreslått vedtatt allerede 16.5.05 i AITeL styret.

Randsoneorganisasjoner har vært et tema i HiST i 5 år: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/randsone.htm uten at jeg har forstått hva HiST ledelsen _egentlig_ er opptatt av, bortsett fra ønske om full kontroll.

Manglende avtale av bruken av rettighetsbelagt materiell for 2005 gjør at verken regnskap 2005 eller budsjett 2006 kan avsluttes. Man skulle tro at poenget å avslutte regnskapet er lett å fatte, på bakgrunn at riksrevisjonen følger med.

For min del har jeg lært i arbeidsrett at arbeidsgiverens styringsrett gir et handlingsrom _innenfor_ lovverket.

I de saker jeg har sett på: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/index.htm ser jeg at respektering av ansattes lovfestete rettigheter ville gi gevinster, både for ansatte, organisasjonens funksjonsnivå og HiST ledelsens anseelse.

Jeg ser fram til hovedvernombudets støtte og behandling av klagen innen 2 måneder.

Mvh

-- 

Walter Keim
Homepage: http://sites.google.com/site/walterkeim/


Vedlegg:

  1. Randsoneorganisasjoner: Fra desentral til sentral styring: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/randsone.htm
  2. 19.9.05: Bruk av rettighetsbelagt materiell - Hvordan går det videre? http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/050919hs.htm 
  3. 06.1.06: Til Forskerforbundet om ansattes rettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/ansattes_rettigheter.htm
  4. Hvordan bruker HiST ledelsen sin nye makt?: http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/index.htm


PS: Da ledelsen i år 2001 varslet "HiST tar full kontroll: Dødsstøt for uavhengige stiftelser" (Høgskoleavisa 12/2001) var jeg
så sjokkert, at jeg foreslo at avdelingen skulle utrede hvordan bli selvstendig institusjon og _etter_ at dette var
helt ferdig, sette seg ned og forhandle med HiST/HA om TISIPs fremtid. Den politikk som ble valgt - å prioritere
popularitet framfor en sterk forhandlingsposisjon - var ikke formålstjenlig etter mitt syn feil. Er det flere enn jeg som ser nå at det
ikke ble belønnet i det hele tatt at man var så "snill". Tvert imot ble man narret i mange år.

Oppfølging: 25.3.06: Forslag til arbeidsmiljøutvalget.Verneombud AITeL wrote 19.1.06:

Subject: Re: Bekymringsmelding
From: Bjørn Klefstad <bjorn.klefstad@hist.no>
Date: Thu, 19 Jan 2006 13:50:56 +0100
To: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>
CC: "Forskerforbundet HiST" <Karl.J.Johansen@ahs.hist.no>, Dekan Per Borgesen <Per.Borgesen@aitel.hist.no>

Hei

Jeg har som Verneombud mottatt din bekymringmelding angående HIST ledelsen.

Når det gjelder den aktuelle saken som ligger til grunn for denne bekymringsmeldingen, så har det den siste tiden vært en viss utviklingen i saken. Begge parter har vurdert saken juridisk og forhandlet gjennom flere møter mellom partene. Saken har utviklet seg og partene har kommet nærmere hverandre, men partene har pr i dag ikke kommet fremtil en løsning. Ifølge Høgskoledirektøren ligger ballen for tiden hos TISIP.

En av konsekvensene av denne saken er at regnskapsåret for AITeL ikke kan avsluttes, da det endelige oppgjøret mellom AITeL og TISIP ikke kan sluttføres. Dette er en sak som verken Dekan eller Avdelingsstyre er komfortable med og ønsker å leve videre med i lang tid fremover. Avdelingsstyre kommer derfor til å arbeide for å få fortgang i denne saken.

På bakgrunn av den siste tids utvikling og regnskapsmessige konsekvenser for AITeL forventer jeg at denne saken blir løst i løpet av kort tid.

Dersom du ønsker å gå videre med saken kan den videresendes til Hovedverneombudet enten fra deg direkte eller via meg. Som jeg har sett fra e-post henvendelser har du allerede vært i kontakt med Forskerforbundet angående denne saken.

Hovedverneombud ved HiST er:
*Vera Sørø Strand (høgskolelektor ved ASP) Telefon:73 55 93 25  Mobiltelefon: 95 03 35 82  E-mail: vera.soro@hist.no <mailto:vera.soro@hist.no>*

Mvh
Bjørn Klefstad
Vermeombud AITeL

Kopi: Forskerforbundet, Kvalitetsutvalget, Arbeidsmiljøutvalg

[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]