Fra: "Walter Keim" <walter.keim@gmail.com>
Til: Forskerforbundet
CC: <Vera.soro@ahs.hist.no>
CC: <walter.keim@gmail.com>
Dato: 7. januar 2004 10:03

Emne: Klagen til departementet: "Angående innskjerping av sensurfrister"Hei,


vennligst finn klagen til departementet datert 2.1.2004 vedlagt.


Jeg har ikke lagt noe arbeid i det, da jeg prioriterte andre ting, men jeg skal, når
jeg har tid, forsøke å sette meg inn i problemstillingen, med f. eks. sjekke
forarbeidene til loven osv.


Umiddelbart synes jeg også at det ville være uklokt av en mindretallsregiering å gjøre
sånne dumme ting (hvis det da er departementet som har gjort det).


--
Hilsen/Regards Walter Keim
-----------------------------------------------------------------------
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for informatikk og e-læring
Sør-Trøndelag College, Faculty of Information Technology and e-Learning
tel. (+47) 73 55 95 74 http://home.broadpark.no/~wkeim/


Kopi: HA[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Regnskap underkjent]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Sensurfrister:] [Inkomne forslag] [Klagen til departementet] [Informasjon til ansatte] [Informasjon til Forskerforbundet] [Innsynsanmoding HA] [HA tar ikke hensyn til praksis] [Innsynsanmoding UFD] [Videresending av klagen til UFD]   [Sak til HiST styre]