[Styring og  ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [Varsling]   [Ytringsfrihet]   [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]

  

Rettighetsbelagt materiale: HiST ledelsen kom til slutt på den rette siden av loven

AITeL driver i mer enn 10 år fjernundervisning. Denne virksomheten omfatter ca. 1000 påmeldinger for 70 fag og står for ca. 6 millioner kroner årlig. Fjernundervisningen finansierte en ekstrainnsats av lærerne å utvikle ca. 800 leksjoner for ca. 70 fag, som alle lærene kan benytte i sin undervisning både for campus og fjernundervisning. Denne virksomheten og omfanget er ikke bare unik i HiST men i høgskole- og universitetsmiljøene i Norge.

Saken begynte i 2000. 2001 varslet HiST å ta full kontroll og å gi dødsstøt for uavhengige stiftelser. Februar 2005 ble det laget planer for overføring av fjernundervisning fra Tisip til avdelingen, som HA etter gjennomføringen høsten 2005 velger 7.9.05 å vrake når det gjelder finansieringen av bruk av rettighetsbelagt materiale. Leksjonene har så pass "verkshøyde" at bruken er beskyttet av åndsverksloven. HA brukte nå mer enn et år å sette seg inn i problemstillingen og komme på den rette siden av loven. Dette gjorde det umulig å avslutte regnskapet for 2005 og budsjett 2006 før mai 2006. Den 11.5.06 underskrev HiST avtalen. 

HiST Kompetanse AS (organisasjonsnummer 986849726) har per i dag (3. juni 2006) langt igjen å nå samme aktivitetsnivå som de gamle randsoneorganisasjonene. Regnskap 2004 viser 459 971.- kroner salgsinntekter. I 2005 var inntektene 839 525.- kroner.

[Hva bruker HiST ledelsen økt makt til?]   [ADM2003]  [Sammenslåing HiST/NTNU]   [Varsling]   [Innsynssak]   [Regnskap underkjent]  [Kvalitetsutvalg]   [Lærere fikk fri igjen i julen]    [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage på jobb]   [Homepage privat]