<%@ Language=JavaScript %> Randsoneorganisasjoner HiST

Omorganisering randsoneorganisasjoner i HiST

 

Fra å ha desentrale randsoneorganisasjoner har HiST sentralt her tatt styringen og opprettet HiST Kompetanse AS.

Saken begynte i 2000. 2001 varslet HiST å ta full kontroll og å gi dødsstøt for uavhengige stiftelser. Februar 2005 ble det laget planer for overføring av fjernundervisning fra TISIP til AITeL. HA velger 7.9.05 - etter gjennomføringen av overføringen - å vrake finansieringen. Dette gjorde at regnskapet for 2005 og budsjett 2006 kunne først avsluttes mai 2006. Er ryktene at HiST Kompetanse AS skal nedlegges riktig? Eller er det billigere å føre HiST Kompetanse AS videre uten aktivitet

 

 

HiST Kompetanse AS (organisasjonsnummer 986849726) har per i dag (3. september 2007) langt igjen å nå samme aktivitetsnivå (ca. 40 millioner) som HiST de gamle randsoneorganisasjonene tilsammen. Regnskap 2004 viser 459 971.- kroner salgsinntekter. I 2005 var inntektene 839 525.- kroner. Regnsaksoversikt 2004-2006. Årsmøte for 2006: Regnskapet 2006 viser 848 182 kroner inntekter. Året 2006 blir ikke startet opp nye prosjekter. I året 2007 er det ingen salgsinntekter.

 

[Hva bruker HiST ledelsen økt makt til?]   [ADM2003]  [Sammenslåing HiST/NTNU]   [Innsynssak]   [Regnskap underkjent]  [Kvalitetsutvalg]   [Rettighetsbelagt materiale]   [Lærere fikk fri igjen i julen]   [Homepage på jobb]   [Homepage privat]