[Styring og  ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Eksamensretting i julen]  [Varsling]   [Ytringsfrihet]   [ADM2003]  [AMU]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat

 

Riksrevisjonen har underkjent regnskapet i HiST

 

HiST har ca. 8000 studenter, ca. 650 ansatte og ca. en halv milliard i bevilgninger.

Omorganisering ORG2002 og AMD2003 har skapt turbulens i organisasjonen som førte bl. a. til at regnskapet for 2004 ikke ble godkjent:

 

 

Når får HiST ledelsen skikk på administrasjonen for å oppnå et godkjent regnskap?

 

[Hva brukes økt makt til i HiST?] [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden]  [Varsling]   [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU] [Innsynssak]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]