[Styring og ledelse]   [Øya helsehus]    [Varsling]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Ytringsfrihet]   [Eksamensretting i julen]  [ADM2003]  [Arbeidsmiljø]   [Kvalitetsutvalg]   [AMU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]   [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]   [Homepage privat]  

 

Feilslåtte planer om sammenslåing NTNU/HiST og CiT

 

Problemene med omorganisering ADM2003 var ikke løst. Derfor kom det som lyn fra klar himmel at jeg oktober 2004 fikk vite fra avisene at HiST fridde til NTNU for å få til en sammenslåing. Skulle tabbene med utilstrekkelig utredning og planlegging gjentas? Denne luftslottbygging har i to år lidd skipbrudd og ført til nederlag for HiST ledelsen. Allikevel tenkte en seg omkamp: Et råkjør og en benektelse av virkeligheten og de viktigste aktørenes standpunkter i mer enn 3 år.

Hvorfor blir målet om samlokalisering HiST/NTNU egentlig oppretthold så lenge? Hvorfor eksisterer Campusutvikling i Trondheim (CiT) fremdeles? Tenkte man på omkamp av éncampus løsning for NTNU i regjeringen? Heldigvis blir bygningene og tomtene nå brukt til andre formål, dermed blir det mindre sannsynlig. Departementet stoppet offentlig privat samarbeid (OPS) i sammenheng med KS1 kvalitetssikring og underkjente 21.12.07 planene. Campusstyret ble oppløst 23.4.08.

For Øya helsehus gir lånekalkulatoren for 647 millioner lån, 6% rente (6,09 % effektiv), 40 års nedbetaling og med vanlig gebyr (etablering 1500, termin 75, 2 terminer) ca. 43 millioner utgifter per år. Delt på 24000 m^2 BTA 1792 kr. per kvadratmeter basert på  (her antas at parkering utgjør 954 m^2). Med 20098 m^2 NTA gir dette ca. 2140 kr. per kvadratmeter. Med bruttoareal 24954 m^2 BTA og 675 millioner blir det 44,7 millioner per år dvs. ca. 1800.- kr. Hittil operer administrasjonen med et "nøkkeltall" 1300.- kr per kvadratmeter (basert på oppringelig prisantydning 400 millioner kr.), selv om Bystyret vedtak 60/06 allerede gikk ut på 647 millioner kostnad.

Husleiekostnadene for ASP har så langt gått opp 6,1 millioner fra dagens nivå til 9,6 millioner kroner. Med 1800.- kr. m2 per år blir det 13.3 millioner i 2009. For NTNU gikk husleien i Øya helsehus opp fra 3.5 til 5,4 millioner årlig.

Hvordan skal vedtaket (HS-sak 010/2006) virkeliggjøres at bygging av Øya helsehus "ikke går ut over dagens aktivitet ved HiST"?

Leietakerne i Øya helsehus får svi: Det kan bli oppsigelser pga. et underskudd av 50 millioner i HiST (tilsvarende ca. 70 overtallige årsverk).

Alternative NTNU encampus med HiST cluster (dvs. Elgsetergate) var fremdeles med til desember 2008, men HiST ledelsen klarte ikke å gjøre rede på planlagte kostnader. Den nye ledelsen og styret klarte ikke et paradigmeskifte fra subjektiv ønsketenkning (avgått rektors styremåte) til objektivitet og kvalitet: Departementet måtte stoppe samlokaliseringen 2.12.08.

 

mars 2009: Etterfølgerne Nybygg Kalsskinnet og Elgesetergt. 10 er anslått til ca. 400 millioner kroner. KD pålegger KS2 (kostnadskontroll) selv om det gjelder vanligvis er bare prosjekter større enn 500 millioner.
18.12.08: NTNU og HiST avslutter CiT (Campusutvikling i Trondheim).
16.12.08: Høgskoleavisa:
Bråstopp for NTNU/HiST 2020.
16.12.08: Høgskoleavisa: Høyblokka, farvel. [Samarbeidet] "eksisterte før luftslottene kom på bordet, samarbeidet har eksistert gjennom hele prosessen, samarbeidet kommer til å fortsette også etterpå."
09.12.08: Adressa:
Kunnskapsdepartementet avslutter KS1 for campusprosjektet HiST/NTNU, dvs. underkjenner hele opplegget (HiST Sak/Dok nr. 2007/3610-24).
27.11.08: HS-V-55/08: "Campusutviklingsprosjektet i Trondheim har vært en tung og krevende prosess (...) det legges nå opp til en behandling gjennom Statsbudsjettet for 2011."
28.06.08: Adressa: HiST er i pengetrøbbel. HiST ledelsen går rundt grøten.
28.04.08: Høgskoleavisa Nr. 6/2008: Dyp mistillit til campusprosjektet: HiSTs innleide prosjektleder oppfordres "til å piske på departementet for å få dem til å få opp farten."
23.04.08: Adressa: Legger ned Campusstyret.
25.02.08: Hvem betaler en objektiv KS1 utredning? Paradigmeskifte fra subjektiv ønsketenkning til objektivitet og kvalitet.
21.02.08: Høgskoleavisa nr. 3/2008: Campusutvikling i vakuum.
19.02.08: Når blir Campusutvikling i Trondheim (CiT) oppløst? Universitetsavisa, Høgskoleavisa
12.02.08: Til kunnskapsdepartementet om kostnadsutvikling for Øya helsehus i sammenheng med KS1 kvalitetssikring for CiT.
08.02.08: Trondheim kommune informerer høgskoledirektøren at kostnadene budsjettert for Øya helsehus er 647 millioner kr. (HiST saksnr. 2008/556).
04.02.08: NTNU svarer: Foreløpig overslag for pris per kvadratmeter ligger på ca. 1 800 kr/m^2/år, dvs. fra 3,5 til 5,4 millioner kr. (NTNU 2008/579/AR, HiST saksnr. 2006/3095-11). Blir CiT like dyrt?
01.02.08: Universitetsavisa: Campusprosjektet i fare.
28.01.08: Adressa: Vil kaste campusstyret (CIT).
21.01.08: Svar fra Trondheim kommune: Prosjektkostnader til fordeling leietakere/brukere  inkl. inventar og tomt: kr 647 000 000.- inkl. mva. (se vedtak 60/06)
17.01.08: Høgskoleavisa nr. 1/2008: Walter Keim ønsker å skaffe opplysninger for at beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag.
17.01.08: Høgskoleavisa nr. 1/2008: Høgskoledirektør: Øya helsehus - Noenlunde budsjettkontroll
15.01.08: Trondheim kommune: Hvor stor er kostnadsoverskridelsen for Øya helsehus?
11.01.08: CiT svarer KD: HiST/NTNU ønsker å få "forankret forutsetninger å eierskap (...) hos departementet".
09.01.08: Universitetsavisa: CAMPUSUTVIKLING: Setter foten ned for privat partner

21.12.07: Kunnskapsdepartementet om behovet for en tilfredsstillende utredning av statlig alternativer i KS1. CiT svarer.
14.12.07: HiST: Hvor stor er kostnadsoverskridelsen for Øya helsehus?
26.11.07: Brudd av lovpålagt medvirkning vedtatt i styret. Når blir budskapsplattformen operativ? Da budskapsplattformen ikke er operativ har jeg forsatt å bygge ut denne siden.
21.11.07:
NTNU budsjetterer 3,5 millioner i leie uten å angi hvor mange kvadratmeter dem leier.
Adressa 17.03.07
Flatklemt BMW: Er entreprenøren NCC fremdeles godkjent eller ble godkjenning fratatt (delvis)?
Høgskoleavisa nr. 11/2007:
Tviler på samlokalisering (NTNU)
Høgskoleavisa nr. 11/2007:
Bremsene på
Høgskoleavisa nr. 10/2007: Ikke nødvendigvis Elgesetergate. Referat fra ledermøtene nå tilgjengelig.
27.06.07: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU bestemmer at tilknytningsavgiften av Øya Helsehus til avfallssugeanlegget og gangbrusystemet er 24% for NTNU.
Valgresultat mai 2007: Styremedlem som foreslo å utrede Kalvskinnet vant overlegen valgseier.
Høgskoleavisa nr. 7/2007: Klarer disse kandidatene å gjenreise de ansattes innflytelse i styret?
Adressa 17.04.07, side 5: Bråk om ny HiST rektor.
April 2007: «Z og Hørt» hoffreporter ser framtiden i sin krystallkule.
Adressa 16.03.07 side 17: Knallhard kritikk av prosjektstyret.
Adressa 16.03.07 side 16: Presset til å utrede Kalvskinnet.
Høgskoleavisa nr. 3/2007:
Åpent brev til medlemmene av HiST styret om Campus Trondheim.
Høgskoleavisa nr. 3/2007:
HiST-styret og flyttingen av sykepleierutdanningen tilbake til Øya
Høgskoleavisa nr. 2/2007:
Leder: Uklar om flytting.
Høgskoleavisa nr. 2/2007:
Dekan trekker seg fra utvalg i protest: Løpet er lagt på forhånd.
Adressa 26.01.07 side 11: HiST styres som en bananrepublik.
Høgskoleavisa nr. 1/2007: Rektortilsetting, styrenominasjon og habilitet.
 

Styreleder/rektor har sittet i to perioder som er maksimum, men fikser forandring til ansatt rektor: Går HiST mot enevelde?
30.10.06 Adresseavisa omtalar KS1 og KS2 i samband med prosjektet ved NTNU og HiST om samlokalisering og campusval.
Høgskoleavisa nr. 12/2006: TØH-studenter vil bryte med HiST
23.5.06: Bystyret sak 60/06: Budsjett for Øya helsehus er 647 millioner kroner. Oppringelig prisantydning var 400 millioner kr.
22.05.06: AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING: HØGSKOLESTYRETS VEDTAK I SAK HS-036/2006 - ANMODNING OM AT HØGSKOLESTYRET VURDERER SAKEN EN GANG TIL
21.06.06: HS sak 046/2006: Utredning av campus på Kalvskinnet (alternativ 2 c) ble nedstemt med 8 mot 1: Fornuften har trange får i HiST styret.
16.06.06: Adressa: Makt - og avmakt i samlokalisering.
19.05.06: Adressa: HiST vil ikke samles (på Øya): Blir det en dragkamp?
18.05.06: Adressa: HiST venter ikke på NTNU.
Høgskoleavisa nr. 7/2006: FF og NTL: Vi blir ikke hørt. HiST vil til Øya uansett.
11.05.06: Adressa: HiST ledelsen er skuffet, men vil likevel samle sine avdelinger ved Øya.
10.05.06: Direkte fra styremøte i NTNU: Det blir ingen encampusløsning. Et av argumentene framført: "En samlokalisering med HiST vil kanskje føre til en sammenslåing"
10.05.06: Under fakta: Argumentene mot samlokalisering: "Frykt for fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag".
09.05.06: Universitetsavisa: Ole A. Brønmo: HiST – håret i NTNUs suppe: Nedlatende holding hos NTNU ansatte?
05.05.06: Adressa: Rektor Torbjørn Digernes: Til frykten for fusjon mellom HiST og NTNU sier han at HiST vil plassere seg nær Gløshaugen uansett.
05.05.06: Universitetsavisa: Professorer i opprør: Det er imidlertid grunn til å frykte at samlokalisering er første skritt på veien til full sammenslåing med HiST, noe som vil bety et farvel til NTNU som et framtidig universitet i europeisk toppklasse.
03.05.06: Addressa: Professor-opprør mot NTNU-rektor. Går ut mot samlokalisering. Fryktet naboskap med HiST er et argument mot en encampus løsning
Høgskoleavisa nr. 6/2006: 
Samlokalisering er svaret. Hva var spørsmålet? HiST spelar poker med heile driftsseksjonen som innsats. (Blir Kalvskinnet vraket for å gjøre sammenslåing med NTNU lettere?)
21.04.06: Adresseavisen: Ansatte i NTNU negativ til samlokalisering av NTNU
19.04.06: Universitetsavisa: HØRINGSRUNDEN NTNU 2020/HiST 2020: - Skrinlegg samlokaliseringsplanene - Frykter HiST-fusjon
19.04.06: Sammenslåing NTNU_HiST: Sentrale elementer i prosessen, på tross av NTNU-styrets nei, tenker seg en omkamp også omkring dette i et lengre tidsperspektiv.
06.04.06: Adresseavisen: 87 % av NTNU ansatte er imot samorganisering/sammenslåing.
02.04.06: SAMLOKALISERING PÅ GLØSHAUGEN-ØYA – IKKJE NOKO FOR HIST av Ester K. Hasle, HiST (NTL)
Høgskoleavisa nr. 4/2006: Blir HiST smugla inn bakvegen i NTNU?
Høgskoleavisa nr. 3/2006: HiST - snart HiSTorie? Ledelsen ser nå ut til å leve sitt eget liv.
26.01.06: HS 002-06 Øya Sykehjem: 6000 m2 for 8,036 millioner husleie per år dvs. 1340.- kr m2.
24.01.06: 6 av 7 dekaner: Finansiering og økonomiske konsekvenser av Øya helsehus er ikke utredet. HiST kan ikke bære de faglige skadevirkningene.
 

Høgskoleavisa nr. 10/2005: Ingen sammenslåing med NTNU. Synspunkt: God sommer - uten NTNU.
Høgskoleavisa nr. 10/2005: Nei til fusjon med HiST
Høgskoleavisa nr. 9/2005:
Omdal vil ha full stopp: Når slutter ledelsen å piske den døde hesten sammenslåing med NTNU?
Tine Sophie Prøitz : Høyere utdanning i Trondheim. Profil, posisjonering og potensial for sammenslåing mellom HiST og NTNU. NIFU STEP Arbeidsnotat, 11 2005
Høgskoleavisa nr. 8/2005: Høgskoledirektøren presiserer: Det 8. fakultet
Høgskoleavisa nr. 7/2005: HiST som eget NTNU fakultet
05.06.05: HiSTs regnskap er underkjent av riksrevisjonen. Mitt forslag å ta dette med i møteprotokollen førte dessverre ikke fram. Noe som synes å vise at hemmelighetskremmeriet fortsetter.
09.05.05: Historien om NTNU og HiST: Ledelsen ved HiST prioriterte fusjon med NTNU
08.02.05: NTNU går inn for samlokalisering men utsetter spørsmål om samorganisering til mars 2006.
10.01.05: Høgskoleadministrasjonen avlyser den lovbestemte habilitetsvurdering (med to inhabile saksbehandlere).
 

31.12.04: Vurdering av habiliteten av rektor/styreleder som hadde satt i gang prosessen om sammenslåing.
14.12.04: HiST sak: 0692004 Utredning av HiSTs forhold til NTNU – nedsettelse av utvalg. Rektor var innstilt som leder, men det ble Omdal: http://www.hist.no/omhist/org/styret/2004/protokoll/14122004.pdf. Utgangspunkt var "signaler fra NTNU at mars 2005 vil det komme et vedtak om utredning av sammenslåing".
21.10.04: Anmodning om innsyn om bl. a. sammenslåing med NTNU.
14.10.04: NTNU-nei til HiST
13.10.04: Adressa: HiST: - Spolerer historisk mulighet. Skuffelsen er stor ved HiST etter at NTNU-styret ikke vil vurdere sammenslåing.
Høgskoleavisa nr. 13/2004: Om høgskoledirektør Ole A. Brønmos notat : Fine ord om framtida, men hva med situasjonen i dag?
Høgskoleavisa nr. 12/2004: HiST-styret skuffet over NTNU og utsettelse på ubestemt tid.
Høgskoleavisa nr. 10/2004: Sammenslåing med NTNU?
27.09.04: Universitetsavisa: I NTNU dekanmøte fremførtes HiST-ledelsen sitt utilslørte frieri i møte med NTNU ledelsen.
21.08.04: Adressa: Planer om å samle NTNU, Sintef og HiST.

 


[Styring og ledelse]  [Øya helsehus]   [Varsling]   [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Ytringsfrihet]   [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden:]   [Informasjon til ansatte]  [sak for HiST styre]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]