[ADM2003]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Styring og ledelse av høgskolene]  

 

Tilsatte og bevilgningsramme HiST

 

Oversikt 2002-2007

 

I årene 2002 til 2007 (2008) utviklet antall ansatte og bevilgningsramme seg slik:

Antall administrativt tilsatte i HA vokste 38 % (184/133) mens antall ansatte i HiST vokste 22,6 % (841/686). I penger er det fra 2004 (etter ADM2003) til 2008: 70% (95,6/56) for HA og 16,7 % (572/490) for hele HiST. Et enkelt system: HA deler ut penger og gir seg selv mest tilvekst.

År Administrativt tilsatte i HA Bevilgningsramme HA + høgskolestyret/1000 kr. Tilsatte HiST Bevilgningsramme HiST
2008   91 118+4529   572 000
2007

164 (20)

89 143+3 329 701 (140) 544 094
2006

158 (28)

72 076 (+3 750 lønnsvekst) 681 (150) 528 857
2005 155 (30)1 67 936 (+2 112 lønnsvekst) 673 (147) 507 155
2004 143 (27) 56 013 (sak 17/2004) 645 (154) 490 481
2003 126 (18) 27 072 (sak 4/2003: før ADM2003) 604 (129) 463 045
2002 119 (14) 19 380 (felles: 15 669) 579 (107) 485 315

Tilsatte er fra slutten av året og bevilgningen fra begynnelsen. Midlertidig tilsatte er i parentes.
(1) Ifølge lønnsbudsjettet var det 180 ansatte i HA 7.3.05

Resultat ADM2003: Administrative stillinger vokste med 29 (155-126) dvs. ca. en fjerdedel (23%) i 2004/2005 mens antall tilsatte i HiST vokste med 11 % i 2004/2005. Riksrevisjonen fikk tallene inn i Styrets årsberetning for 2005 :-). Nå ser man at det kommer enda 4 andre stillinger av 127 stillinger i 2003. Da  blir det 26 % flere tilsatte samlet av denne kategori.

Behandlingsmåten er et "Svarte-Per" spill

25.02.2004 blir Budsjettdokumentet 2004 - 2006 vedtatt med kap. 2.6:

" I 2005 set ein i gang eit prosjekt med sikte på å styrke økonomien senke talet på administrativt tilsette med 10 gjennom naturleg avgang. Dette for å vere i tråd med høgskolestyret sin føresetnad om at administrasjonsreforma ikkje skulle føre til permanent auke i administrasjonen."

20.01.2005 kommer HS-sak 08/2005: ADMINISTRASJONSGJENNOMGANG, MANDAT OG SAMMENSETNING AV UTVALG:

"Hensikten med prosjektet er å få frem en plan for hvordan Høgskolen etter implementeringsperioden skal være nede igjen på samme administrasjonsnivå som før Adm2003."

16.01.2006 spiller Leksenutvalget ballen tilkake:

Mandatet blir omdefinert at utvalget har "valgt ikke å fortolke oppdraget som primært å være et forslag om å kutte administrasjonen med 10 årsverk"

"En dimensjonering og eventuell reduksjon i administrasjonen bør gjennomføres ved at administrasjonens størrelse gies en årlig helhetlig vurdering i forbindelse med én samlet budsjett- og årsverksrammesak for høgskolestyret."

22.01.2006: Sak 012/2006: Budsjettdokument 2005-2007 (ettersendt) kapitel 2.4:

"Høgskolen har pr. 1. oktober 2005 totalt registrert ? årsverk i DBH. Talet på faglege årsverk registrert i DBH er?", dvs. administrative tilsatte nevnes ikke engang i diskusjonen. Årsverksrammesaken sak 61/2005 inneholder begrunnelser bare for noen få stillinger og ingen informasjon om den enorme veksten.

Resultat er en sirkel uten målrettet aktivitet som ender i glemselens ingenmannsland. Det blir ikke opplyst om at det skjedde et administrativt vekst fra 126 til 155 stillinger (23%).

 

Tilsatte i HiST 1999-2005 fra DBH basen:

Valgte Finansiering: Finansiering over grunnbevilgning, Norsk forskningsråd, Arbeidsmarkedstiltak, Annen ekstern finansiering, Oppdragsfinansiert
Valgte Ansettelsesforhold: Faste, Midlertidige, Andre
Valgte Stillingstype: Alle untatt Professor II ,Professor II

Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 2005
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 111,11 155,61
Andre stillinger 2,44 5,00
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 22,50 31,50
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 24,60 60,10
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 223,58 420,89
Sum 384,23 673,10

 

Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 2004
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 103,65 143,19
Andre stillinger 2,00 3,00
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 20,55 26,55
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 21,20 61,20
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 209,40 411,25
Sum 356,80 645,19

 

Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 2003
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 90,15 126,35
Andre stillinger 1,00 1,00
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 20,70 31,40
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 24,20 57,50
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 202,55 388,20
Sum 338,60 604,45

 

Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 2002
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 88,45 119,25
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 22,90 32,70
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 19,30 51,80
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 186,90 375,29
Sum 317,55 579,04

 

Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 2001
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 79,41 111,81
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 21,50 30,00
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 21,10 52,50
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 166,55 339,01
Sum 288,56 533,32

 

Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 2000
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 93,30 123,90
Andre stillinger 1,00 1,00
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 21,13 28,13
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 22,45 57,25
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 158,35 321,35
Sum 296,23 531,63
Sti: Statlige høgskoler Statlige høgskoler Høgskolen i Sør-Trøndelag
Stillingsgruppe 1999
Kvinner Totalt
Administrative stillinger 105,60 138,40
Andre stillinger 2,00 2,00
Drifts- og vedlikeholdsstillinger 21,33 29,83
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 24,10 57,70
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 185,00 361,45
Sum 338,03 589,38

 

 

Kilde: DBH basen: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/

PS: Motivasjonen for undersøkelsen var underslag av informasjon: Leksenutvalget sier ingenting om antall ansatte og i sak 012/2006: Budsjettdokument 2005-2007 står det i kapitel 2.4: "Høgskolen har pr. 1. oktober 2005 totalt registrert ? årsverk i DBH. Talet på faglege årsverk registrert i DBH er?". Økonomi og regnskap (helt nederst på denne siden) i årene før inneholder informasjon om både administrative og faglige stillinger. Budsjettdokumentet 2004 - 2006 kap. 2.6: " I 2005 set ein i gang eit prosjekt med sikte på å styrke økonomien senke talet på administrativt tilsette med 10 gjennom naturleg avgang. Dette for å vere i tråd med høgskolestyret sin føresetnad om at administrasjonsreforma ikkje skulle føre til permanent auke i administrasjonen." I sak 061-2005 Statsbudsjettet - fordeling av lønns- og driftsmidler for 2006 blir det ikke opplyst om at det er blitt 29 flere administrative stillinger etter oppstart av ADM2003.

Styrets oppdaterte årsberetning for 2005 inneholder (basert på riksrevisjonens merknader) nå en oversikt over utvikling av tilsatte i årene 2001-2005. Dette var ikke med i den oppringelige beretningen (HS-sak 19/2006). Men tallet midlertidige ansatte mangler.

Utdrag:

  2001   2002   2003   2004   2005  

Stillingstype

Antall årsverk

% kvinner

Antall årsverk

% kvinner

Antall årsverk

% kvinner

Antall årsverk

% kvinner

Antall årsverk

% kvinner

Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger

339,01

49,13

375,29

49,80

388,20

52,18

411,25

50,92

420,89

53,12

Administrative stillinger 111,81 71,02 119,25 74,17 126,35 71,35 143,19 72,39 155,61 71,40

Til sammen

533,32

54,11

579,04

54,84

604,45

56,02

645,19

55,30

673,10

57,08

 

 

[ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]  [Homepage privat]   [på jobb]    [Informasjonsfrihet]